Kosten van een Visum China in 2023 - (1 juli 2023)

Wat veel reizigers niet weten is dat een single entry, double entry en multiple entry visum allemaal dezelfde prijs hebben. Hetzelfde geldt voor de visum types, of het nu gaat om een toeristenvisum (L-visum), zakenvisum (M-visum) of een visum voor journalisten(J-visum), de prijs blijft hetzelfde. Het prijsverschil zit in de verwerkingstijd van het visum. Dit artikel zal de kosten van een visum naar China uitsplitsen. Dit zijn de kosten per 1 juli 2023, als de prijzen veranderen wordt dit zo snel mogelijk geüpdatet op deze pagina.

Business man and clock

I. Verwerkingstijd per aanvraag

 • Regular applications: 4 werkdagen
 • Express applications: 3 werkdagen
 • Rush applications: 2 werkdagen

De dag van aanvraag telt hier ook mee. Een simpel voorbeeld: als er op maandag een visumaanvraag wordt ingediend zal die met de “regular applications” op donderdag klaar zijn, met de “express applications” op woensdag en met de “rush applications” op dinsdag.

II. Breakdown van de kosten

De totale kosten van een visum kunnen worden onderverdeeld in:

 • Visa fee
 • Application service fee
 • 21% belasting

III. Visa Fee

Dit zijn de kosten die gemaakt worden door de Chinese ambassade/consulaat. De Chinese ambassade heeft de opdracht om alle visumaanvragen te beoordelen en beslist uiteindelijk of er een visum wordt toegekend of afgewezen.

 • Regular applications: €60,-
 • Express applications: €81,-
 • Rush applications: €91,-

IV. Application Service Fee

Dit zijn de kosten die gemaakt worden door het Chinese Visa Center in Den Haag. Het Chinese Visa Center heeft de opdracht om alle visumaanvragen te controleren op volledigheid. Hier wordt er gekeken of reizigers alle documenten volledig hebben aangeleverd. Als een aanvraag onvolledig blijkt te zijn, wordt deze niet verder in behandeling genomen.

 • Regular applications: €55,-
 • Express applications: €75,-
 • Rush applications: €85,-

V. Totale kosten

Dit is het bedrag dat betaald moet worden in het Chinese Visa Center. Let op: hier kan alleen met pin worden betaald! Dit bedrag kan simpel worden berekend met de volgende formule: (Visa Fee + Application Service Fee)*1.21.

 • Regular applications: €126,55,-
 • Express applications: €171,75,-
 • Rush applications: €193,85,-

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Zoals te zien kunnen de kosten van een visum snel oplopen, zorg ervoor dat alle documenten voor het visum op tijd zijn verzameld, gecontroleerd en volledig zijn. Visum Vlug kunt u hierin begeleiden zodat ook met een Regular application uw visum ruim op tijd klaar is en u kunt genieten van een zorgeloze reis naar China. Spoedverwerking is ook mogelijk bij ons.

Voor meer vragen of informatie kunt u contact opnemen met ons via info@visumvlug.nl of telefonisch op 06-17611519