Welk Type Visum China Heb Je Nodig? Een Compleet Overzicht

Het idee van een reis naar China roept beelden op van avontuur, ontdekking en culturele uitwisseling. Voordat dit allemaal kan zijn er wel altijd een paar minder leuke zaken die geregeld moeten worden, zoals het aanvragen van een visum. Maar wat is een visum? Een visum is een reisdocument dat de reiziger toegang geeft tot het land van bestemming. In dit artikel richten wij ons op het visum voor China, dit document is verplicht voor het enteren en verlaten van China. Niemand krijgt toegang zonder visum, zelfs niet Messi.

Passport with Visa

Doel van het visum

China, een land met een rijke historie, prachtige landschappen en unieke cultuur, wordt niet voor niks door miljoenen toeristen jaarlijks bezocht. Voor zakelijke reizigers zijn er ongekende investeringsmogelijkheden gecombineerd met een enorme afzetmarkt van 1.4 miljard inwoners. Verder ook niet te vergeten, trekt China ook talloze studenten aan door de internationaal hoog aangeschreven universiteiten.

Deze grote groep bezoekers met allemaal verschillende reisdoelen worden met behulp van het visum in kaart gebracht voor de Chinese overheid. Dit allemaal onder het mom van de nationale veiligheid en om de openbare orde te handhaven. De staat krijgt hierdoor een beeld van wie er allemaal het land binnenkomt, het doel van hun bezoek en duur van verblijf. Verder is het visum voor China niet alleen een vereiste van de Chinese overheid, maar het dient het ook als een garantie voor de veiligheid en de rechten van de bezoeker tijdens zijn of haar verblijf in het land.

Wie heeft er een visum nodig?

Voor alle reisdoelen geldt er een visumplicht. Het type visum geeft ook de aard van de toegestane activiteiten aan - of je nu in China bent om te studeren, te werken, te reizen of om zakelijke activiteiten uit te voeren. Het niet hebben van een geldig visum kan leiden tot weigering aan de grens of andere juridische problemen in China. Op onze homepage staat uitgelegd hoe het proces van een visumaanvraag verloopt.

Toeristen (L-visum)

Toeristen vragen het zogeheten L-toeristenvisum aan, dit visum is zoals de naam al aangeeft is specifiek gericht op reizigers die het land willen bezoeken voor toeristische doeleinden. Heb je een L-toeristenvisum dan krijg je toegang tot China, zijn rijke historie en de vele culturele ervaringen die dit land te bieden heeft.

Het L-toeristenvisum kan worden onderverdeeld in:

 • Independent Tourist
 • Tourist Group member

Het Independent Tourist visum is gericht op zelfstandige bezoekers naar China, dit zijn toeristen die China op eigen houtje ontdekken en ervaren. Het Group member visum is bedoeld voor toeristen die als onderdeel van een groepsreis naar China gaan.

Chinese tourist

Werkvisum (Z-visum)

Wil je gaan werken in China? Dan is een werkvisum of Z-visum vereist. Het Z-visum geeft je de mogelijkheid om in China te werken, maar er zijn strikte voorschriften met betrekking tot de aard van het werk dat je kunt doen, de duur van je verblijf, en andere kwesties.

Het uitvoeren van betaald werk onder een toeristenvisum of zakelijk visum is bij wet verboden. Als je hiermee gepakt wordt kan er een stevige boete of zelfs gevangenisstraf worden opgelegd. Zoals te lezen hier kan de Nederlandse ambassade in China vrij weinig doen als je hiermee gepakt wordt.

Het Z-visum kan worden onderverdeeld in:

 • Foreign expert working in China
 • For commercial performance
 • Chief representative or representative of a foreign company
 • Chief representative or representative of a foreign company
 • Offshore oil operations
 • Volunteering (> 90 days)
 • Volunteering (< 90 days)
 • Foreigner working in China with a Work Permit issued by the Chinese government

Ga je als buitenlandse expert aan de slag in bijvoorbeeld het Chinees onderwijs of een ander vakgebied, dan vraag je een Foreign expert working in China visum aan. Het For commercial performance visum is bedoeld voor artiesten, muzikanten, acteurs en andere performers die een optreden geven in China. Voor (hoofd)vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven zoals bijvoorbeeld Apple die gevestigd zijn in China is het Chief Representative…a foreign company visum geschikt.

Het Offshore oil operations visum is voor werknemers van een offshore bedrijven die olie en gas winnen in China. De drie meest bekende zijn CNOOC, Sinopec en PetroChina. Blijf je als vrijwilliger langer dan 90 dagen in China? Dan is het Volunteering (>90 days) visum een vereiste. Voor kortere vrijwilligersactiviteiten is een F-visum (uitwisselings) vereist. Heb je een werkvergunning ontvangen van de Chinese overheid, dan kies je voor het laatste Foreigner working…Chinese government.

Zakenreis (M-visum)

Het M-visum is specifiek ontworpen voor mensen die voor zakelijke doeleinden naar China reizen. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals het bijwonen van een conferentie, het sluiten van zakelijke deals, het verkennen van potentiële investeringen of gewoon om de Chinese markt beter te begrijpen.

Zakenreis

Het M-visum kan worden onderverdeeld in:

 • Trade
 • Participation in Competition(s)
 • Other commercial activities

Het Trade visum is geschikt voor professionals die voor handelsactiviteiten naar China gaan.

Gaat u voor een wedstrijd/competitie naar China dan is het Participation in Competition(s) visum geschikt. Alle overige zakelijke activiteiten vallen onder Other commercial activities visum. Lees meer over het Zakelijk Visum.

Uitwisseling (F-visum)

Dit visum is voornamelijk bedoeld voor personen die naar China gaan voor academische uitwisseling, vrijwilligerswerk en goede doelen (NGO`s).

Het F-visum kan worden onderverdeeld in:

 • Academic exchanges
 • Cultural exchanges
 • Religious exchanges
 • NGO activities
 • Volunteering < 90 days
 • Foreign expert with pre-approved letters of invitation
 • Geographic surveying and mapping activities

Een Academic exchange visum is bedoeld voor studenten/professoren die meedoen aan academische uitwisselingen. Hier kan worden gedacht aan het bijwonen/verzorgen van gastlessen aan een Chinese universiteit. Het Cultural exchange visum is geschikt voor personen die naar Chinezen afreizen voor onder andere kunst, dans, theater, muziek en andere vormen van culturele activiteiten. Voor religieuze bijeenkomsten, evenementen en bezoeken aan religieuze organisaties is het Religious Exchange visum geschikt.

Het NGO activities visum is geschikt voor zogeheten niet-gouvernementele organisaties (NGO`s), hier kan gedacht worden aan bekende stichtingen, goede doelen zoals Greenpeace, Unicef etc. In China worden deze aangeduid als GONGO`s (Government-Operated-Non-Governmental Organization). Voor vrijwilligers die naar China gaan voor minder dan 90 dagen is het “Volunteering” visum geschikt.

Het Foreign Expert visum is geschikt voor buitenlandse experts die op uitnodiging van een Chinees bedrijf bepaalde taken gaan uitvoeren. Hier worden vooral ingenieurs en wetenschappers voor uitgenodigd. Tot slot is het Geographic surveying and mapping activities visum voornamelijk bedoeld voor geografische onderzoekers en cartografen.

Studie (X1, X2-visum)

Ga je studeren in China? Dan is een studievisum oftewel een x-visum een vereiste. Het type X-visum dat je nodig hebt hangt af van hoelang je gaat studeren in China.

Het X-visum kan worden onderverdeeld in:

 • (X1) Long term study >180 days
 • (X2) Short term study <180days

Ga je dus naar China, een volledig academisch jaar of een lange taalcursus dan vraag je een X1-visum aan. Blijf je maximaal een semester, voor een korte cursus of ga je voor een zomerschool, dan vraag je een X2-visum aan.

De vereisten voor een X1-visum zijn een stuk strenger, een verblijfsvergunning bijvoorbeeld is verplicht voor iedereen die langdurig in China gaat studeren.

Chinese Student

Familie (Q1, Q2, S1, S2-visum)

Het Q en S-type visum zijn bedoeld voor personen die naar China afreizen voor familiebezoeken of andere persoonlijke zaken.

Het Q/S-visum kan worden onderverdeeld in:

 • (Q1) Family member or relative of Chinese citizen(s) or foreigner(s) with permanent residence status in China
 • (Q2) Family member or relative of Chinese citizen(s) or foreigner(s) with permanent residence status in China < 180 days
 • (S1) Family member of foreigner(s) staying or residence in China or person who needs to come to China for personal matters
 • (S2) Family member of foreigner(s) staying or residence in China or person who needs to come to China for personal matters < 180 days

Het Q1-visum is bedoeld voor personen die familie zijn van Chinese inwoners of die familie zijn van personen die een permanente verblijfsstatus hebben in China. Voor kinderen die ten behoeve van pleegzorg naar China gaan, moet ook een Q1 visum worden aangevraagd. Het verschil tussen een Q1 en Q2 visum is de verblijfsduur, als er minder dan 180 dagen verbleven in China wordt dan moet er een Q2 visum worden aangevraagd.

Het S1-visum is bedoeld voor (schoon)ouders, kinderen (<18 jaar) en echtgenoten van buitenlanders die in China zijn voor studie, werk of andere doeleinden. Het S1-visum kan ook worden aangevraagd indien er een belangrijke persoonlijke reden ten grondslag ligt van het bezoek naar China. Denk hierbij aan een erfenis of het bijwonen van een rechtszaak. Het S1-visum is geldig voor een verblijfsduur van meer dan 180 dagen, blijf je korter dan 180 dagen in China, vraag dan een S2-visum aan.

Journalisten (J1, J2-visum)

Ga jij als journalist naar China voor een nieuwsreportage of voor een langdurig reportage dan moet er een J-visum worden aangevraagd.

Het J-visum kan worden onderverdeeld in:

 • (J1) Resident foreign journalist of permanent office of a foreign news agency in China
 • (J2) Foreign journalist visiting China for short-term news coverage

Werk je voor een buitenlands nieuwsbureau dat een permanent kantoor heeft in China, dan is het J1-visum geschikt. Met dit visum is het mogelijk om voor een langdurige periode in China te wonen en werken. Voor journalisten die een kortere periode verblijven in China voor het maken van documentaires of reportages in China is het J2-visum bedoeld.

Overige reisdoelen (C, G, D, R)

Deze overige visums kunnen worden onderverdeeld in:

 • (C) Crew-member
 • (G) Transit
 • (D) Permanent Residence
 • (R) High talent

Het C-visum of het “Crew Member” visum is bedoeld voor bemanningsleden van vliegtuigen, schepen of internationale treinen. Voor chauffeurs van internationale transportdiensten moet dit C-visum ook worden aangevraagd.

Het G-visum of het “Transit” visum is geschikt voor reizigers die alleen naar China doorkruisen. Afhankelijk van het reisdoel en de Chinese stad die als tussenstop wordt gebruikt is het mogelijk om 24, 72 of 144 uur te verblijven in China met dit visum.

Het D-visum of het “Permanent Residence” visum is geschikt voor iedereen die naar China afreist om daar permanent te verblijven. Er zijn veel eisen verbonden aan dit visum, dus het is aan te raden om dit visum vroegtijdig aan te vragen.

Het "(R) High Talent/Specialist" visum is ontworpen voor buitenlanders die erkend zijn als uitzonderlijk getalenteerd of als specialisten in hun veld.

Conclusie

Onthoud dat je altijd de meest recente informatie moet raadplegen, omdat de visumvereisten en -procedures regelmatig kunnen veranderen. Neem hiervoor contact met ons op om ervoor te zorgen dat je over de juiste documentatie beschikt voordat je vertrekt. Zie ook Veel Gestelde Vragen voor meer informatie.

Nog meer vragen? Bel ons op 06-17611519 of start uw aanvraag hier beneden!